De taal van de hond, dus ook je chihuahua.

Hondentaal

Hoe lees ik de lichaamstaal van mijn hond.
Lichaamstaal basis.


Wat probeert mijn hond me te vertellen?

Honden hebben een taal die hen in staat stelt te communiceren over hun emotionele toestand en hun affectie voor anderen om hen heen. Hoewel honden gebruik maken van geluiden en signalen is veel van de informatie die zij sturen via hun lichaamtaal,
specifiek hun gezichtsuitdrukkingen en lichaams houdingen.


Begrijpen wat je hond zegt, kan u heel wat nuttige informatie geven over wat er aan de hand is,
zoals wanneer uw hond gestrest en zenuwachtig is of wanneer uw hond gromt en wellicht klaar is om zich te weren.
U hoeft maar te kijken naar de hond zijn hoofd en zijn gehele lichaam.

Om u te helpen, heb ik een soort van visuele versie van een Berlitz taalgids gemaakt,
zo kunt u de acht belangrijkste uitdrukkingen van uw hond leren kennen.1. Relaxed aanspreekbaar


Deze hond is ontspannen en redelijk tevreden. Zo'n hond is onbezorgd en niet gehinderd door alle activiteiten die in zijn onmiddellijke omgeving gaande zijn en is meestal aanspreekbaar.
     

Vertrouwen
    

Een vertrouwen hond staat recht, met haar hoofd, oren rechtop en heldere ogen. Haar mond geopend, maar is enigszins soepel. Haar staart zachtjes zwaaien, of los hangen of in een ontspannen positie. Ze is vriendelijk, niet-bedreigend en op haar gemak in haar omgeving.


2. Alert-gecontroleerd- oplettendAls iets de interesse van uw hond gewekt heeft dat onbekend is, geeft hij signalen af dat hij alert en aandachtig is, terwijl hij bepaald of de situatie bedreigend is en of hij actie moet ondernemen.


3. Dominant Agressief


Dit is een zeer dominante hond, die niet alleen zijn dominantie laat zien,
maar laat ook zien dat hij agressief zal zijn als hij wordt aangevallen.


4. Angstige en agressieveDeze hond is bang, maar is niet onderdanig en zal aanvallen indien nodig. Een hond zal over het algemeen deze signalen geven wanneer hij rechtstreeks in contact is met iets of iemand die een bedreiging voor hem vormt.5. In stress en in nood verkerende


Deze hond is in een geestelijke stress toestand. Deze signalen zijn echter een algemene "uitzending" van zijn staat van geest en niet specifiek gericht tot een andere persoon.


6. Angstig en bezorgd


Deze hond is een beetje angstig en toont signalen van onderdanigheid. Deze signalen zijn er om uitdagingen en conflicten te voorkomen met de hond in hogere sociale status, die de hond ziet als potentieel bedreigend.

 
7. Totale overgave en onderwerpingDeze hond geeft zijn totale overgave en onderwerping. Hij probeert te zeggen dat hij zijn lagere status aanvaard door een hogere ranking of bedreigende persoon, in de hoop om een fysieke confrontatie te vermijden.


8. Speelsheid
Hier hebben we de uitnodiging om te spelen. Het kan worden vergezeld door opgewonden geblaf of speelse aanvallen. Deze signalen kunnen worden gebruikt als een soort "leesteken" om aan te geven dat eventuele eerdere ruw gedrag niet was bedoeld als een bedreiging of uitdaging.
 

 

Hieronder worden de signalen van de hond nog eens appart beschreven.

 

                                      BODY LANGUAGE

           

Oorsignalen

Oorsignalen Wat denkt je hond? Wat betekent het?

Opstaande oren of enigszins naar voren gericht, wat is dat? Dit is een teken van alertheid.
Oren duidelijk naar voren gericht met ontblote tanden en gerimpelde neus: kijk goed uit wat je doet! Ik ben klaar om te vechten De actieve, agressieve uitdaging van een dominante en zelfverzekerde hond.
Oren plat naar achter met ontblote tanden en gerimpelde neus: ik ben bang, maar ik zal mezelf verdedigen als jij mij probeert pijn te doen. Een angstig-agressief gebaar van een niet-dominante hond die zich bedreigd voelt.
Oren plat naar achter maar de tanden zijn niet zichtbaar, glad voorhoofd, lage lichaamshouding: ik accepteer jou als mijn sterke leider. Ik weet dat jij me geen pijn doet, want ik vorm geen bedreiging voor je. Een gebaar van onderworpenheid en vredelievendheid.
Oren naar achter met de staart omhoog, knipperende ogen en ontspannen open mond: Hallo! Volgens mij gaan we samen pret maken. Een vriendelijk gebaar, vaak gevolgd door wederzijds besnuffelen of uitnodiging om te spelen.
Oren een beetje naar achter en naar opzij: Ik maak me zorgen om wat mij te wachten staat. Ik vind dit niet leuk. Ik kan gaan vechten of er vandoor gaan. Een teken van spanning of opwinding; kan snel leiden tot agressie of angst, afhankelijk van de ontwikkeling van de situatie.
Oren snel naar achter en naar voor bewegen: ik neem de situatie even in ogenschouw, dus maak je niet druk om mij. Een onderworpen vredelievend gebaar van een hond die afwachtend is en niet zeker van zichzelf.

Oogsignalen

Gelaatsuitdrukking

Gelaatsuitdrukking Wat denkt je hond? Wat betekent het?

Mond ontspannen en enigszins open, de tong kan zichtbaar zijn en over de ondertanden hangen: ik ben tevreden en ontspannen. Deze uitdrukking benadert de menselijk glimlach het meest.
Mond gesloten, de tong of tanden zijn niet zichtbaar, de hond kijkt in een bepaalde richting en is enigszins naar voor gebogen: dit is interessant. Ik vraag mij af wat daar aan de hand is. Een teken van aandacht of interesse.
De bovenlip is opgetrokken om enkele tanden te ontbloten waarbij de mond nog steeds tamelijk gesloten is: ga weg! Je ergert mij! Eerste teken van ergernis of bedreiging; kan gepaard gaan met een laag grommen.
De bovenlip is opgetrokken om de tanden goed te laten zien; wat rimpels op de neus en de mond is gedeeltelijk open: wanneer je mij ertoe dwingt of iets doet wat ik als bedreigend ervaar zal ik gaan vechten. Actieve agressieve reactie, mogelijk het gevolg van angst of een bevestiging van sociale dominantie
De bovenlip is opgetrokken en niet alleen de tanden maar ook het tandvlees is ontbloot met zichtbare rimpels op de neus: wegwezen jij, anders is het niet te best Hoog niveau van actieve agressie. Wanneer de andere hem geen ruimte geeft, zal deze hond gaan aanvallen
Geeuwen: ik ben een beetje "gespannen". Teken van spanning of opwinding. Kan ook gebruikt worden als afleidingssignaal om een dreiging af te wenden.
Likken van het gezicht van een persoon of een andere hond: ik ben jouw vriend en erken jouw leiderschap. Ik heb honger. Heb jij een lekker hapje voor me? Een vredelievend gebaar van een onderworpen hond. Tevens een verzoek om voedsel.
Likken van de eigen lippen (of in het luchtledige): ik buig voor jouw autoriteit en hoop dat je mij geen pijn zult doen. Een buitengewoon vredelievend gebaar.

Staartsignalen

Staartsignalen Wat denkt je hond? Wat betekent het?

Staart horizontaal, van de hond af wijzend, maar niet stijf: daar zou wel eens iets interessants kunnen gebeuren. Teken van ontspannen alertheid.
Staart wijst recht naar achter: laten we eens zien wie hier de baas is. Voorzichtig begroetingsritueel en gematigde uitdaging van een onbekende.
Staart omhoog en over de rug krullend: ik ben hier de baas en iedereen weet dat. Zelfverzekerd signaal van een dominante hond.
Staart lager dan horizontaal, maar tamelijk ver van de achterpoten verwijderd, soms ontspannen kwispelend: alles is in orde. Ik voel me lekker. Normaal beeld van een hond die zich nergens druk over maakt.
Staart laag, vlak bij de achterbenen, achterpoten recht, lichaam rechtop: ik voel me niet lekker. Ik ben een beetje depressief. Teken van fysieke of psychische malaise of ongemak.
Staart laag, vlak bij de achterpoten, lage lichaamshouding door gebogen achterpoten: ik voel me een beetje onzeker. Teken van sociale angst en gematigde onderworpenheid.
Staart tussen de poten: ik ben bang. Doe me geen pijn. Onderworpen gebaar en een teken van angst en onderdanigheid.
Opgezette haren op de staart: ik daag jou uit! Dit staartsignaal voegt een element van dreiging toe aan andere staartsignalen.
Opgezette haren op het puntje van de staart: ik sta een beetje onder druk. Dit staartsignaal voegt een element van angst toe aan andere staartsignalen.
Een knik of scherpe buiging in de staart: als het moet laat ik jou wel eventjes zien wie hier de baas is. Dit staartsignaal voegt een element van onmiddellijke dreiging en dominantie toe aan andere staartsignalen.
Zwak kwispelen: jij vindt mij toch lief? Ik ben hier, hoor! Een enigszins aarzelend onderworpen gebaar.
Breeduit kwispelen, zonder het lichaam te verlagen of de heupen heen en weer bewegen: ik vind jou aardig. Laten we vriendjes zijn. Een vriendelijk gebaar, zonder sociale dominantie, wordt vaak gezien tijdens het spelen.
Breeduit kwispelen, waardoor de heupen heen en weer worden bewogen: jij bent mijn roedelleider en ik volg jou overal. Een teken van respect. De hond voelt zich niet bedreigd, maar accepteert zijn lagere positie.
Langzaam kwispelen met tamelijk laag gedragen staart: ik begrijp het niet helemaal. Een signaal van besluiteloosheid of verwarring omtrent hetgeen er van de hond verwacht wordt.

Lichaamstaal

Lichaamstaal Wat denkt je hond? Wat betekent het?

Rechte poten, lichaam rechtop, of langzame beweging voorwaarts met stijve poten: ik ben hier de baas. Daag je me soms uit. Een actief agressief gebaar van een dominante hond die zijn leiderschap wil bevestigen.
Lichaam enigszins naar voor gebogen en de voeten staan schrap: ik accepteer jouw uitdaging en ben klaar om te vechten! Een reactie op een bedreiging, of de reactie op de weigering van een andere hond om ruimte te maken; agressie zal volgen.
Opgezette haren op de schouders en de rug: je bent te ver gegaan! Je mag kiezen: onmiddellijk ophouden, vechten of wegwezen. Elk moment kan er een aanval plaatsvinden.
Opgezette haren, alleen op de schouders: je maakt me zenuwachtig. Dwing me niet tot vechten. Ik vind dit niet prettig. De hond denkt dat hij gedwongen wordt om te vechten.
Hond maakt zich kleiner of kruipt in elkaar terwijl hij opkijkt: laten we geen ruzie maken. Ik accepteer dat jij een hogere positie hebt dan ik. Een actief onderworpen gebaar om de andere gerust te stellen.
Duwen met de snuit: jij bent mijn leider. Negeer mij alsjeblieft niet. Ik wil graag ... Ongeveer hetzelfde als likken, maar niet zo onderworpen. Kan ook gebruikt worden om iets te vragen.
Hond gaat zitten terwijl hij door een andere wordt benaderd; laat zich besnuffelen: wij zijn bijna gelijken, dus laten we verstandig zijn en niet vechten. Een klein vredelievend gebaar.
Hij rolt zich op zijn zij, stelt keel en buik bloot en verbreekt het oogcontact volledig: ik accepteer jouw autoriteit en vorm geen bedreiging. Passieve onderworpenheid; het hondse gebaar voor knielen.
Botsen met de schouder: ik sta hoger in rang en jij gaat voor mij aan de kant wanneer ik eraan kom. Een tamelijk agressieve bevestiging van relatieve sociale dominantie.
De hond houdt één voorpoot enigszins omhoog: ik ben een beetje bang en maak mij zorgen. Een teken van onzekerheid en gematigde spanning.
Hij rolt zich op de grond en wrijft met zijn rug en schouders over de grond (soms ook met de neus): ik ben tevreden en alles is OK. Een ritueel dat vaak plaatsvindt wanneer er iets plezierigs is gebeurd.
Zakt door zijn voorpoten op de grond, achterlichaam en staart omhoog: laten we spelen. Sorry, ik wou je niet laten schrikken! Dit is gewoon voor de lol. Normale uitnodiging om te spelen.


 

 Copyright.
Niets van deze website mag zonder toestemming overgenomen worden.

 


                                             

                                            Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CHIHUAHUA'S

af en toe schattige chihuahua pups te koop, in speciale kleuren zoals chocola,lavendel,merle,mokka,smoke,mokka lavendel...enz.
Zola ons langhaar Chihuahua reutje in de kleur bleu smoke bied zijn diensten aan als dekreu, hij heeft een stamboom Sint Hub. uit toplijn.
De vader van onze dekreu is belgisch kampioen, verder in opgaande lijn vele titels behaald op de tentoonstellingen.

Onze chihuahua zijn langharige en af en toe hebben we mini chihuahua pups te koop, in kleuren zoals chocola, lilac, tabby, brindel, lavendel, merle, mokka, smoke, beige, zwart, wildkleur,mokka lavendel, blauw, schoko, chocolade, schoko ...enz.
De foto's van onze langharige chihuahua pups vind je op pagina " kleuren pups" op onze website.
Op onze website vind je heel veel informatie over de chihuahua, teacub chihuahua, drachtigheidskalender, socialiseren, normale maat van chihuahua, mini chiwawa.
Koop altijd bij een betrouwbare chihuahua fokker en informeer jezelf heel goed eer je een chihuahua koopt.!
Af en toe schattige chihuahua pups te koop bij chihuahua lovers, wij wonen in  de provincie Antwerpen in de kempen.
Wij leven samen met onze grote liefde de chihuahua's

je ziet het zoveel staan op het internet en ze zijn zo schattig die kleine pupjes in speciale kleuren: chihuahua puppies te koop of chihuahuapups in de kleuren zoals chocola, bleu, lavendel, mokka, beige, Bleu merle, blond of chihuahua pupjes te koop of regelmatig een nestje beschikbaar en te koop of chihuahua pups af en toe te koop of chihuahua reu langhaar te koop of mini chihuahua pups in erkende kennels te koop of chihuahua teefje te koop of chihuahua reutje te koop of chihuahuapups in kleuren zoals chocola,bleu,lavendel,mokka,beige,Bleu merle en blond te koop of chihuahua pupjes langhaar regelmatig een nestje beschikbaar of chihuahua pups af en toe te koop of chihuahua teacub te koop of mini chihuahua kennel heeft mini chihuahua teefje te koop of chihuahua teefje herplaatser te koop of chihuahua reutje te koop of hobby fokker van chihuahua heeft een reu en een teef te koop of hobby fokkers van chihuahua's heeft pups om te verkopen of kennel enkel met stamboom sint hubertus heeft korthaar chihuahua pups te koop.
Let wel heel goed op waar je u chihuahua pup aankoopt, het is het beste dat je u eerst heel goed informeerd, dat je de chihuahua ouderdieren ook te zien krijgt, is dit niet het geval koop dan je chihuahua elders aan waar je de ouders van de chihuahua pups wel te zien krijgt.

Wij zijn een erkende chihuahua hobby particulier fokker,af en toe hebben we een nest langhaar en korthaar chihuahua pups te koop bij onze kennel genaamd chihuahua lovers.
Je kan best een chihuahua kopen bij een erkende kennel particulier of hobby kennel.
Onze chihuahua's worden met de rootste zorg gefokt, binnenhuis grootgebracht, gesocialiseert en met veel liefde verzorgd.
Onze pupjes,wat zijn ze toch lief die kleine chiwawa's.


Informatie


Onze chihuahua ouder dieren stammen allen af uit zéér goede bloedlijnen en zijn zeer zorgvuldig uitgekozen.
Ze hebben stambomen van Sint hubertus van FCI, ons Viénna heeft een stamboom van UCI, volgende titels zijn behaald in de lijn :

"Europa-Cup-Sieger" "Olympia-Bundes-Sieger"

"Weld+Olymp+Bundes+Eu-Cup-SG.Berlin+Deutschland-Sieger"

" Wt-Id+Bd+Ch-Dtld+EU+Olymp+Berlin-Sg."

" Wt+Nat+Int-Jgd-Ch.,Dtld+vielf.Sg "
verder heb je nog volgende verenigingen die stambomen of Pedigree afleveren en dan kan je ook deelnemen aan tentoonstellingen: VRZ, CFD, UCI, FCI, VK,VDH,DHS,VRZe.V., CKD, CC,Niet alle fokkers of kennels hebben er kaas van gegeten hoe chihuahua's op een deftige manier te fokken wij met onze erkende hobby kennel hebben ook genetica en erflijkheidsleer bestudeerd en door de jaren ervaring mogen wij zeker over erkenning praten.
De kleinste honden ter wereld.


Chihuahua hondjes zijn afkomstig uit Mexico, en een chihuahua is het kleinste hondje ter wereld. chihuahua's zijn eigenzinnige, overmoedige en speelse hondjes met karakter. Bekijk onze beschikbare chihuahua pups nu op onze website .

Karakteristieken

Er zijn 2 versies verkrijgbaar :
Langharige Chihuahua en
Kortharige Chihuahua.
Je ziet ze in alle mogelijke kleuren. Wij zetten regelmatig nieuwe foto's van de beschikbare Chihuahua pups op deze site.


Zeer prachtige Bleu en Choco merle pupjes,reutjes en teefjes af en toe te koop met stamboom uit toplijn van sint hubertus !
Wij hebben twee mooie chihuahua reutjes en teefjes te koop en mini chihuahua pups.
Langharige chihuahua pupjes in speciale kleuren zoals lavendel,merle,chocola,choco,beige,blond,mokka,bleu, af en toe beschikbaar.Wij zijn chihuahua hobby fokker van langharige chihuahua's met de nodige kennis over genetica en erflijkheidsleer.Heel veel rasinformatie over chihuahua fokker, mini chihuahua's op onze website.informatie over de chiwawa op onze site en over de chihuahua fokker en let goed op wanneer je een pup koopt bij een chihuahua fokker,niet iedere chihuahua fokker heeft het goed voor met de minnie hondjes .
Intresse in chihuahua puppys langharig met speciale kleuren?ga altijd bij een goede betrouwbare chihuahua fokker.Chihuahua kopen,doe dit niet impusief ook niet met andere dieren of honden ,hondjes,puppies,pups,dieren...enz.


chihuahua pups zijn o zo schattig .chihuahua pups zijn niet anders als andere puppies,denk na als je chihuahua pups of een pup wil aankopen en koop chihuahua pups of pup niet zonder na te denken,neem je tijd.


CHIHUAHUA,PUPS,TE,KOOP,CHIHUAHUA,MINI,PUP,TE,KOOP
CHIHUAHUA pup te koop bij chihuahua lovers !
Regelmatig een teef of reu te koop in chocola.
Koop niet impulsief een chihuahua pup maar neem eerst uitgebreid informatie over de chihuahua pup die je wenst te kopen !

Zola ons Chihuahua reutje kleur bleu smoke, met stamboom Sint Hubertus uit toplijn bied zijn diensten aan als dekreu, maar is niet te koop mensen.

MOMENTEEL EEN SCHATTIG CHIHUAHUA PUP TEEFJE TE KOOP IN CHOCOLA KLEUR.

Onze chihuahua pups worden gezellig in huis grootgebracht.
We hechten ook veel belang aan het socialiseren van onze chihuahua pups alvorens ze verkocht worden en naar hun nieuwe baasjes gaan. Eens de pups aan hun nieuwe baasjes verkocht zijn, zetten zij het socialiseren van de chihuahua pupjes verder, wat héél belangrijk is.

een chihuahua pup koop je niet inpulsief, trouwens geen enkel dier !

EEN CHIHUAHUA IS EEN VRIEND VOOR HET LEVEN EN NIET ZOMAAR IETS DAT JE EENS EVEN SNEL KOOPT !
Een chihuahua pup kan je kopen in alle kleuren .
Chihuahua puppys kan je ook makkelijk houden op een appartement.
chihuahua pups zijn ook héél aanhangkelijk en zitten niet graag alleen thuis , zekers niet te lang.
Je hebt mini chihuahua's die je kan kopen, ze worden ook wel eens de teacub genoemd, doch deze zijn niet erkent en krijgen ook geen stamboom.


Wij hebben chihuahua's, langharige te koop in verschillende chihuahua kleuren, chihuahua's in blauw, chihuahua mini puppies, chihuahua mini mini, chihuahua chocola pups, chihuahua pups in bleu merle, Chihuahua puppys, Chihuahua puppy, Chihuahua puppys, Chihuahua klein puppy,Chihuahua pups en puppies beschikbaar, Chihuahua minni of hele kleine minni minni chihuahua, Chihuahua puppy te koop met mooi appelkopje.

Meer info over de chihuahua

De Chihuahua is het kleinste hondenras ter wereld.
De Chihuahua is een echte gezelschapshond.
Chihuahua